Γενικοί Όροι Ενοικίασης

Γενικοί Όροι Ενοικίασης

ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: Για όλες τις κατηγορίες το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 23 χρόνια.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Για όλες τις κατηγορίες ο μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει μια πιστωτική κάρτα αποδεκτή από την Limitless για την κάλυψη των ποσών που αφορούν την εγγύηση, την προκαταβολή και την εξόφληση του κόστους ενοικίασης.

ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: Ο οδηγός πρέπει να κατέχει εν ισχύ Ελληνική άδεια ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον επί ένα χρόνο.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Μετά την λήξη της συμφωνηθείσας μίσθωσης, η Limitless επιτρέπει στον ενοικιαστή μια περίοδο χάριτος για την επιστροφή του αυτοκινήτου έως 30 λεπτά χωρίς καμιά επιβάρυνση. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου χάριτος ο ενοικιαστής θα χρεώνεται κατ’ ελάχιστον με το κόστος μιας επιπλέον ημέρας.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως το μισθωτή. Σε περίπτωση που η παράβαση επιφέρει αφαίρεση πινακίδων ή και άδειας κυκλοφορίας,  ο Μισθωτής θα επιβαρύνεται κατ' ελάχιστο  με το ισόποσο τριών επιπλέον ημερών ενοικίασης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από την Limitless  οδηγοί αυτοκινήτων απαλλάσσονται για ζημιές του ενοικιαζομένου αυτοκινήτου από φωτιά, και είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Οι καλύψεις υπόκεινται στους γενικούς όρους και στα όρια κάλυψης του συμβολαίου ασφάλισης της Limitless  από την ασφαλιστική της εταιρεία. Δεν προσφέρεται καμία κάλυψη για το περιεχόμενο, τα προσωπικά αντικείμενα και το φορτίο του Μισθωτή ή των Οδηγών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW ): Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί με την επιλογή της αντίστοιχης κάλυψης και  υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ. Η ημερήσια χρέωση και το ποσό του ορίου ευθύνης εξαρτάται από την κατηγορία του οχήματος όπως αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα (Α) ή την αντίστοιχη συμφωνία στην μπροστινή όψη του Μισθωτηρίου. 

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ (ΤΡ): Η κάλυψη κλοπής είναι μια προαιρετική υπηρεσία, η οποία εάν γίνει αποδεκτή, απαλλάσσει των ενοικιαστή από την οικονομική ευθύνη για ολική κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκίνητου της Limitless πέραν του ποσού της απαλλαγής. Το ποσό  απαλλαγής εξαρτάται από την κατηγορία του οχήματος όπως αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα (Α) ή την αντίστοιχη συμφωνία στην μπροστινή όψη του Μισθωτηρίου.   Δεν καλύπτει την μερική κλοπή και την κλοπή  προσωπικών αντικειμένων ή μεταφερόμενων εμπορευμάτων.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ: Σε περίπτωση χιλιομετρικής υπέρβασης υπάρχει χρέωση ανά χιλιόμετρο υπέρβασης και εξαρτάται από την κατηγορία του οχήματος όπως αναγράφεται στον παρακάτω πίνακα (Α) ή την αντίστοιχη συμφωνία στην μπροστινή όψη του Μισθωτηρίου.

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (IAF): Ο οδηγός χρεώνεται €15 σε περίπτωση ατυχήματος, υπαιτιότητάς του.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/ΟΙ: Ημερήσια χρέωση €5 για κάθε επιπλέον οδηγό.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: Το όχημα πρέπει να επιστραφεί με την ίδια ποσότητα καυσίμου που είχε κατά την παραλαβή. Εφόσον επιστραφεί με λιγότερα καύσιμα εκτός από το κόστος των καυσίμων υπάρχει και η επιπλέον εφάπαξ “Xρέωση Eξυπηρέτησης Kαυσίμων” €7.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €4 ημερησίως.

ΠΛΟΗΓΟΣ (GPS): Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 8€ ημερησίως.

ΣΧΑΡΑ ΟΡΟΦΗΣ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €9 ημερησίως.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €3 ημερησίως.

ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €50 ημερησίως.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή, μεγαλύτερης κατηγορίας

ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Κάθε παραλαβή / παράδοση εκτός σταθμών Limitless χρεώνεται €30 για αποστάσεις  έως 15χλμ. Για μεγαλύτερες αποστάσεις υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση 0.30€/km. Χρέωση για κάθε παράδοση ή παραλαβή μετά τις ώρες λειτουργίας, €23.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ: Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Limitless.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Παρέχεται εικοσιτετράωρη (24 ώρες) εξυπηρέτηση οδικής/ταξιδιωτικής βοήθειας και υπηρεσία επιτόπου καταγραφής ατυχήματος. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα (Α) ή/και στην μπροστινή όψη του Μισθωτηρίου ή/και σε εμφανές σημείο μέσα στο όχημα.

ΦΟΡΟΙ: Όλες οι τιμές και χρεώσεις που αναγράφονται στο έντυπο επιβαρύνονται με Φ.Π.Α

ΕΓΓΥΗΤΕΣ: Οι:  ΟΔΗΓΟΣ #1#, ΟΔΗΓΟΣ #2# και Υπομισθωτής ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκπλήρωση από τον Μισθωτή όλων των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται με το παρόν συμβόλαιο μίσθωσης.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ / ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ / ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ:

Ο Μισθωτής και οι οδηγοί έλαβαν γνώση ότι το όχημα είναι εξοπλισμένο με  δορυφορικό σύστημα εντοπισμού και εξουσιοδοτούν τον Εκμισθωτή να το ενεργοποιεί οποτεδήποτε, κατά την απόλυτη κρίση του.

Ο Μισθωτής Ευθύνεται για:

Ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημα της Limitless ή σε τρίτους από πρόθεση, αμέλεια ή λάθος χρήση του οχήματος (ενδεικτικά: εκτός προδιαγραφών του οχήματος,  υπέρβαρη ή λάθος  φόρτωση, χρήση σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων/ουσιών, μεταφορά επικίνδυνων ή παράνομων φορτίων, υπερστροφία του κινητήρα  κλπ)

Ζημιές που προκλήθηκαν από χρήση λάθος καυσίμου

Ζημιές που προέκυψαν από αθέτηση των όρων της σύμβασης

Ζημιές που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές, τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες πράξεις ή ταραχές.

Ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος, στην οροφή, στην κεραία, στους καθρέπτες και τα ελαστικά του αυτοκινήτου.

Ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια που το αυτοκίνητο της Limitless βρισκόταν σε καράβι/τρένο ή άλλο μεταφορικό μέσο.


Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Μάθε περισσότερα